Vattenfall

Låt oss börja från slutet med en bild är skapad i Rinnebäck i
Kävlingeån i lördags den 14 feb. Tycker själv om kontrasten
mellan speglingarna i det blanka vattnet och forsen.
Spegelfors
Spegelfors

Här en annan bild fotograferad vid samma tillfälle men med lång exponeringstid så att vattnets rörelse blir tydlig.

Isvatten

Isvatten