Sten

Även om sten är att betrakta som ett dött material kan en specifik sten vara väldigt levande med sin färg, struktur, form och mönster. Det finns inte två stenar som är exakt lika till form och färg. Sen skiftar den utseende med ljuset och graden av väta. Under miljoner år har den brutits ner och slipats till sin nuvarande form form.  Normalt så tänker man inte så mycket på alla de tusentals naturliga skulptuter vi har runt omkring oss, men om man börjar studera dem så upptäcker man underbara konstverk över allt. Alla dessa tre bilder är från Tjönnodden i Norge och skapade den 6 september 2008.

Gråsten

Gråsten

 

Den här stora stenen låg alldeles vid strandkanten på sjön och hade under tusentals år utsatts för vågornas bearbetning vilket resulterat i att de mjukare materialen nötts bort och gett den denna vackra profil.

Urgröpt vägg

Urgröpt vägg

 

Här ett exempel på att naturen kan ha humor och forma stenarna till något som vi kan associera till former, vilka påminner oss om helt andra ting. I detta fallet har till och med utandningshålet ovanpå huvudet kommit med.

Valsten

Valsten