Blomflugor

Dessa blomflugor som såg till att säkra släktens fortbestånd var full upptagna av sin aktivitet och brydde sig inte alls om min närvaro. Bilden från den 4 augusti.

Parande blomflugor

Parande blomflugor