Spindelslut

Med tanke på hur väl spindelnätet syns med daggdropparna lysande i det svaga ljuset. Och med den ytterst ringa mängd insekter som fortfarande är aktiva nu i december, så tror jag att spindeln som sitter tålmodigt väntande inte kommer att bli så  mycket äldre.  Bilden kom till den 7 december kl 14:30

Spindeldöd