Vattendjup

Snösmältningen före jul fyllde på Kävlingeån så att den nu återigen forsar fram genom landskapet. Speglingen i vattnet från djupmätaren och kontrasten mellan det mörka vattnet och  snön på iskanten tycker jag illustrerar precis det jag upplevde vid mitt besök i Högs mölla i dag.

Vattendjup