Stubbapil

Här en av de otroligt livsktaftiga träden som sedan gammalt bildar pilalléerna, vilka man kan se överallt på den skånska landsbyggden. Varje vår kapas allt grenverk och stammarna står där helt bara. Dessa grenar hade en viktig funktion förr då de  flätas mellan ekstockarna i korsvirket och fungerade då som armering till leran vilken sedan ”klenades” på. När murningen behövde repareras skedde detta ofta med hjälp av vänner som man bjöd in till klenegille, och vars dagsverken sedan avlönnades med en stor fest. Precis som de mera kända hösta- eller skördegillena.  Byggnaden  i vänstra kanten är det nu stängda kärnkraftsverket i Barsebäck. Bilden tillkom i kylan i går em.

Stubbapil