Fåglarnas kör

Visst se det ut som om storskrakarna här har samlats i björktoppen för att stämma upp i körsång där dirigenten precis skall till att slå an första tonen. Inte för det att jag tror att kommer att bli någon sjönsång precis med tanke på deras normalt långt ifrån vackra, raspande och skorrande läte. Dessa mycket impopulära stora fåglar med ett vingspann på ca 1,5 meter ger ett intryck av historiska flygödlor när de kommer sträckande ofta på låg höjd. Bilden från i går den 5 februari.

Storskarvar