Iskant

Fortfarande finns det forsande vattendrag som änu inte är helt omvandlade till is, där det låga solljuset reflekteras både i vågorna och den frusna iskanten. Bilden från i dag den 12 feb.

Solreflex