Iskrage

Sälv får jag ett intryck av att stenen se ut att flyta på en krage av is i det blanka speglande vattnet.  Förhoppningsvis en av de sista isbilderna  från denna vinter.

Iskrage