Koltrast

Koltrasten som på latin heter Turdus merula tillhör en av de allra vanligaste, men också trevligaste fågelarterna i våra trädgårdar. Springer ofta lite framåtlutad med full fart över gräsmattan där den sen kan stå med huvudet på sned och lyssna en stund, för att därefter snabbt dra upp en mask ur marken. Mest märker vi väl hanarna när de redan tidigt på våren låter sin klara starka sång höras vida omkring. Glöm inte att mata dom  i vinterkylan, gärna med äpplen och russin. Bilden på denna honan är från min trädgård den 18 januari.Koltrasthona

Fåglarnas kör

Visst se det ut som om storskrakarna här har samlats i björktoppen för att stämma upp i körsång där dirigenten precis skall till att slå an första tonen. Inte för det att jag tror att kommer att bli någon sjönsång precis med tanke på deras normalt långt ifrån vackra, raspande och skorrande läte. Dessa mycket impopulära stora fåglar med ett vingspann på ca 1,5 meter ger ett intryck av historiska flygödlor när de kommer sträckande ofta på låg höjd. Bilden från i går den 5 februari.

Storskarvar

Gärdsmyg

Troglodytes troglodytes som denna sveriges näst minsta fågel heter på latin och vars population har ökat mycket de senaste åren.  Man ser den ganska ofta hoppa omkring i täta buskage där den sällan sitter stilla mera än några sekunder i taget, och är därför  ganska svår att få några bilder på.  I dag hade jag dock turen att hitta ett par som uppehöll sig i vassen vid en damm där det fanns lite öppet vatten.  Eftersom vi de senaste åren haft mycket milda vintrar har mängder av olika arter vant sig vid av att överintra i vårt land. När vi nu fått en kall och sträng vinter drabbas dessa små insäktsätande fåglar hårt och en stor del av dem kommer inte att överleva.  Klicka på bilden för att få den i större format

Gärdsmyg

Jag är medveten om att den här bilden på den flygande fågeln inte har full skärpa, men jag är väldigt glad över att ha kunnat fånga den i flykten.

Snöväder

Nu har vinterns kraftiga snöväder nått även våra breddgrader här nere i Skåne. Visst är det vackert och uppskattat inte minst av barnen men oj så mycket problem den ställer till för många. Denna bilden kom till i går förmiddag då vi fick vår dagliga ranson av snö.

Snöväder