Lyssnar till vågornas brus

Ännu en bild från mitt rikliga arkiv från resan till Azorerna. Den här gråtruten verkade inte bry sig om de mäktiga vågorna som rullade in och bröts mot den klippiga stranden, utan låg lungt kvar och lyssnade till vågbruset. Tänk om man enkelt kunde ta till vara den enorma energimängd som dessa vågor innehåller.

Vågbrus