Lensbaby

Har efter påtryckningar från Magnus skaffat mig ett Lensbabyobjektiv för att få till lite annorlunda  maktobilder där bara en del av bilden har skärpa. Första testen blev på blommor i trädgården med växlande resultat. Insåg att det krävs lite vana innan man blir kapabel att utnyttja dess fördelar till fullo. Väljer ändå att lägga in en av de vitsippebilder som blev resultatet i mitt första försök.

Vitsippa