Mandelblomma

Vaje gång jag hör namnet mandelblom tänker jag på strofen ur Evert Taube’s Sjösalavals. ”Se så många blommor som redan slagit ut på ängen gullviva, mandeblom, kattfot och blå viol”. Dessa blommor växer i rikligt antal bara ett tiotal meter bakom min tomt. Men tyvärr blommar de som de flesta andra växter över alldeles för fort.

Mandelblomma