Vatten

Ännu en bild från min trädgårdsdamm där reflexerna från vattenytan tillsammans med stenarna på bottnen bildar det lite oroliga mönstret som  jag försökt att åstadkomma. Ett försök att försöka fånga en typ av bild som Mullsjökursen inspirerade till.

Vattenreflex