Kartfjäril

Är ganska säker på att detta är en kartfjäril i sommarform. Eftersom den antar två helt olika utseende som växlar under sommarens lopp kan man bli lite lurad vid artbestämmningen. Tycker själv att bakgrunden som strålar samman som en defus tratt bakom fjärilen höjer intrycket.. Bilden från den 18 juli i år.

Kartfjäril