Darrhänt

Har efter kursveckan i Mullsjö förstått att  det gäller att göra personliga naturfotografier dvs. sådana som ingen annan gör. Och i det fallet tycker jag att jag har lyckats med denna bild. Även om den är ganska olik de bilder som jag vanligtvis lägger in på min blogg så tycker jag själv om både motivet och formatet. Men det är jag kanske ganska själv om?  Det där med den personliga naturbilden är jag mycket kluven till, och vad jag förstått från flera av kursdeltagarnas bloggar så är jag inte ensam om att ifrågasätta dess hela innebörd .

Darrhänt