Myror och bladlöss

Det kanske är lite för mycket sagt att myrorna har bladlöss som husdjur, men om jag har förstått det hela rätt så mjölkar de lössen på någon form av vätska som de äter, och vårdar därför dessa små skyddslingar utan att skada eller döda dem. Aktiviteten på myrorna är enormt hög och de står sällan stilla mer än någon sekund i taget. Därför kan man knappast komponera en bild utan bara trycka av och hoppas det blev bra.

Myror och bladlöss