Parande sländor

Vet inte vad som fick alla typer av sländor att para sig i dag. Troligen är det så att de känner att deras levnad närmar sig slutet och nu måste se till att släktens fortbestånd säkras. De små flicksländorna föredrog tydligen att sitta stilla på ett blad medan de större trollsländorna flög omkring  och påminde om amerikanska stridsplan som tankas i luften. Det är mera tur än skicklighet om man lyckas få full skärpa på de flygande sländorna eftersom de rör sig ryckigt och snabbt i alla riktningar.

Parande flicksländor

Flicksländor

Trollsländor