Fågelsträck

I kväll såg jag att gässen nu börjat att samla sig till stora flockar som förflyttar sig i plogformationer mellan kusten där de tillbringar dagarna och till fälten för bete och nattvila. Att de sen avtecknade sig mot en vacker och färggrann kvällshimmel förstärkte bara bilden. Rådjuren på stubbåkern fick endast rollen som statister.     Klicka upp bilden så att fåglarna syns.

Fågelsträck