Bergslagsjö

Åter efter några dagar uppe i Bergslagen kan man bara konstatera att vi har fördelen att leva i ett land med mycket vacker och skiftande natur. Något som vi ofta tar för givet och inte alltid till fullo inser värdet av.

Bergslagsjö