Vattenblänk

Strömmande vatten kan ta de mest olika skepnader, från brusande vattenfall till små rännilar. Här en liten bit av ett ganska stort vattenflöde som smiter runt hörnet av  en vägg och försvinner ner i djupet. Bilden kom till uppe i Bergslagen  för en vecka sedan.

Vattenblänk