Lövfällning

Ordspråket ”Tredje gången gillt” stämde när det gäller mina försök att komma med i Terjes utmaning till veckan bild. Lövet som ser ut att vara fångat mitt i fallet hängde och svävade i en spindeltråd, så genom att röra kameran vertikalt och använda blixten på andra ridån fick jag fram den effekt jag sökte.

Lövfällning