Vattenflöde

Rinnande och strömmande vatten är ett ofta återkommande motiv eftersom det kan ta sig de mest skiftande uttryck. Här ett litet flöde som är speciellt eftersom det bildar längsgående vågor innan det faller ner till nästa nivå.

Vattenflöde