Revir

Det är inte bara runt boplatsen som fåglarna bevakar sina revir. Detta gäller tydligen även när någon kommer för tätt inpå, som i detta fallet när talgoxen försöker sätta sig för nära en bergfink. Grönfinkhonan sitter däremot tydligen på tillräckligt stort avstånd för att bli accepterad.

Revir