Skånskt vinterlandskap

Den här bilden som jag gjorde idag på en flock rådjur vid Löddesborg innehåller även i bakgrunden flera av de inslag man ofta ser i det öppna landskapet häromkring. Såsom  kraftledningstolpen, kyrktornet och vindmöllan. Rådjuren samlar sig ofta här i stora flockar  när det blir snö och vinter  . Den här flocken var på 20 djur, varav 14 kom med med på bilden.

Rådjursflock