Björkstam

Här ännu en smått abstrakt bild i form av en avbildad björkstam. Eftersom exponeringstiden var så lång som 2 sekunder fick jag oskärpan genom min oförmåga att hålla kameran helt stilla under så pass lång tid.

Björkstam