Rådjursögon

Rådjursögon har ju blivit ett begrepp när det gäller något mjuk och bedjande, vilket stämmer väl överens med verkligheten. Den här unga bocken som stod och iakttog mig på ca tio meters håll kände inget större hot ,utan vi kunde studera varandra under en lång stund trots kamerans rasslande. Bilden från den 6 april i år.

Rådjursögon