Sippslut

Med morgondaggen fortfarande kvar på blombladen böjer den här vitsippan som nu skiftat färg, sitt huvud inför sin sista tid denna vår då den tillsammans med sina släktingar glatt alla oss med sin härliga färgprakt i markerna.

Sippslut