Liljekonvalj

Kunde  i dag inte låta bli att gå ut och göra några bilder på liljekonvaljer, även om jag redan har mängder i mitt bildbibliotek. Det är med dessa blommor som med vitsipporna, man får liksom inte nog. Dessutom luktar  ju konvaljerna så gott så det är en ren njutning att ligga där på knä i grönskan.

Liljekonvalj