Syns jag?

Dom är inte lätta att hitta bland lövverket dessa små fåglar som sjunger vackert med sin höga stämma någonstans inne i trädens grönska. I det här fallet är det en flugsnappare som ändå är relativt lätta att se. Näktergalen som håller till strax bakom mitt hus i ett buskagen mitt i en damm, har jag efter många försök inte lyckats få på bild ännu.

Flugsnappare