Lavar

Det blir en del makrobilder när det grå vintervädret inte inbjuder till landskapsfotografering i någon större omfattning. Här har några praktfulla lavaväxter fått utgöra modeller.

Lavar