Blåvinge

Att det är en blåvinge på en klöverblomma därom råder inget tvivel. Men vilken art av blåvinge är inte lätt att säga med tanke på att det fins 13 olika i min handbok, och det är inte mycket som skiljer dom åt. Den här tror jag i alla fall är en ängsblåvinge. Spelar egentligen inte så stor roll för de är lika vackra allihop.

Blåvinge