Mera skånskt

Här ännu en foto på det skånska landskapet som visar att det finns stora variationer från de stora öppna fälten. Bilden kom till i går i närheten av Övedskloster och visar en liten del av Vombsjön med Rommelåsen i bakgrunden.

Vombsjön