Ljuset i tunneln

Att skåda ”Ljuset i tunneln” är ett ofta använt uttryck inte minst inom politiken. Tycker att detta är en bra illustration även om det här rör sig om en gammal alle som leder fram till Övedskloster. Det är nästan som att köra i en tunnel mot den ljusa byggnaden i änden.

Alle