Svårfångat

Ägnade i dag en stund till att försöka fånga hussvalor i flykten, vilket visade sig inte vara helt lätt. Hade det inte varit för den snabba autofixeringen så hade det varit på gränsen till omöjligt. Några bilder av de hundratals exponeringarna blev inte helt fel enligt eget tycke. Här en av dessa. 1/2000 Bl.8 ISO400

153A8154