Kyrka i landskap II

Här ytligare en bild i mitt tema ” Kyrka i landskap”.  Här har jag strävat efter att få till en komposition som är uppbyggt av horisontella linjer, där även molnen ingår .  (ser du kyrkan?)

153A9224