Eldvatten

Min avsikt var att genom lång exponeringstid få till en mjölkigt vit vattenyta. Två sekunder räckte inte långt även med hjälp av mörkt gråfilter. Men motljuset från den  nedgående solen färgade det skummande vattnet häftig rödgult, så det fick bli en form av färgexplosion i stället.

153A0556