Isberg

Det är kanske lite för anspråksfullt att kalla de här isblocken som flöt omkring i glaciärlagunen för isberg men riktigt stora isblock var det. I synnerhet som bara en tiondel av dem är ovanför vattenytan. Vatnajökull är större än öviga Europas glaciärer tillsammans. Askan från vulkanutbrotten i området har färgat stora delar av isen svart vilket påskyndar avsmältningen, som ändå går ganska långsamt vilket inte är så konstigt med tanke på att vattnet i sjön bara är två grader varmt.

153A3106

 

153A3192