Strandakivitet

Jag brukar inte lägga in bilder på människor på min blogg men den här kunde jag inte låta bli, där Magnus ligger på knä i den svarta sanden och skriver sina barns namn med små slipade stenar för att låta dessa ingå i ett foto.

153A3320

Sydspetsen

Den här fyrklippan Dyrholaey är så vitt jag förstår Islands sydligaste punkt på fastlandet. Här består stranden av kolsvart lavasand. Den sydligaste delen av Island är däremot den lilla ön Surtsey som dök upp ur havet 1963.

153A3312