Avstängd

Tyvärr var vi ett par veckor för tidigt med vår Islandsresa, eftersom ett av våra tänkta mål var Landmannalaguar upp på höglandet. Det visade sig att vägarna dit upp inte öppnades förrän i slutet av juni och att det fortfarande var gott om snö där uppe. Och med tanke på att den första biten väg vi kunde se i stort sett bara bestod av ett par hjulspår undrar jag hur de resterande 60 kilometrarna som ansågs oframkommliga såg ut.

153A2883