Sländtrio

Ganska säker på att detta är tre exemplar av  blåbandad jungfruslända som förekommer mycket rikligt på ett ställe jag har hittat invid Kävlingeån. Har länge försökt att få fyra sländor att sitta på samma strå men ännu ej lyckats med det.  Men jag ger inte upp så lätt.

153A8299