Isnos

Inte för att jag vet vad den här istappen liknar för slags djurhuvud, utan här får var och en använda sin egen fantasi. Men visst är de vackra dessa glasklara tappar med sina inneslutna luftbubblor.

IMG_2433