Livscykel

Här börjar sipporna böja sina nackar inför slutet av sina korta tid som vårens sköna ljuspunkter, mellan redan döda delar av gamla träd. Det positiva är att nästa vår står de åter där i full blom och grenarna kommer att på  sikt förvandlas till mull för nya skott som kan växa till stora träd.

27042015-153A0976