Trädkulle

När jag hittade denna lilla kulle med ett ensamt träd på det Mönska slättlandet kunde jag inte motstå att göra ett antal bilder på detta motiv.

28062016-153A8315