Trattmossa

Tror att detta är någon form av trattmossa men där finns en mängd olika arter inom detta begrepp så där har jag gått bet på en närmare artbestämning. Spelar egentligen inte så stor roll eftersom jag tycker om bilden som sådan.