Julfågel

Det finns väl ingen fågel som man sätter i samband med någon viss helg mera än domherren till jul. Här herre och fru från ett år då vi hade snö vintertid.