Björkskog

Att kalla det för björkskog är kanske lite överdrivet, det är snarare en tät plantering av unga plantor.

Tycker att kontrasten av det svarta och vita i stammarna gör ett vackert mönster i bilden.