Björkskog

Att kalla det för björkskog är kanske lite överdrivet, det är snarare en tät plantering av unga plantor.

Tycker att kontrasten av det svarta och vita i stammarna gör ett vackert mönster i bilden.

Is pi

Kunde inte låta bli att göra en bild på denna isbild som nästan precis ser ut som den grekiska bokstaven pi.

Min mailadress är: jamesh.joh@gmail.com

Dimma

Så här i december när solen inte bryter igenom de tjocka molnen får vi nöja oss med grå dimma och blöt mark. Men även det kan ha ett viss fotovärde.